Právo na vietor vo vlasoch

Všetci smerujeme na rovnakú cestu ako naši starí rodičia. Je to neodvrátiteľná cesta životom. Projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom nám dáva do pozornosti vzťahy so seniormi a päť princípov, ktoré pri tom dodržujeme.

Začína to jednoduchým gestom veľkorysosti (generosity). Venovať náš čas starším ako prejav vďaky za to, že oni ho kedysi venovali nám. Množstvo príbehov od starších i od nás čaká na vyrozprávanie (storytelling) a ponúka príležitosť vytvoriť si vzájomné vzťahy (relationships). Dodržiavanie princípu pomalého bicyklovania (slow cycling) nám pomáha vychutnať a oceniť si daný moment. Zastaviť sa pri okoloidúcich poskytne možnosť komunikovať myšlienky projektu širšej verejnosti. Neobmedzené vekom (without age) dáva odkaz, že život nekončí v dôchodkovom veku. Každá generácia vie tento svet obohatiť hoci aj pri takej jednoduchej aktivite akou je bicyklovanie.

  • Coffee friends
  • Chapters with trishaws

Ako začať novú kopitolu v miestnej komunite

Ak máš záujem začať novú kapitolu projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom vo svojom meste, radi ti pomôžeme začať.

Stať sa súčasťou hnutia Cycling Without Age je možné prostredníctvom jednoduchého bezplatného licenčného modelu, vhodného pre komunity po celom svete. Pokračuj na licenčnú stránku alebo, ak máš nejaké otázky napíš nám na start@cyclingwithoutage.org. Máme množstvo skúseností s prácou s opatrovateľským personálom a manažmentom domov seniorov, samosprávou, dobrovoľníkmi, mimovládnymi organizáciami, cyklistickými združeniami ako aj skvelé nápady ako túto iniciatívu naštartovať.

Singapúr, júl 2015, odfotil Charles Tng
Singapúr, júl 2015, odfotil Charles Tng

Projekt organizuje:

OZ Cyklokoalícia

Projekt podporili:

Bratislavský samosprávny krajPoštová banka