Právo na vietor vo vlasoch

Všetci smerujeme na rovnakú cestu ako naši starí rodičia. Je to neodvrátiteľná cesta životom. Projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom nám dáva do pozornosti vzťahy so seniormi a päť princípov, ktoré pri tom dodržujeme.

Začína to jednoduchým gestom veľkorysosti (generosity). Venovať náš čas starším ako prejav vďaky za to, že oni ho kedysi venovali nám. Množstvo príbehov od starších i od nás čaká na vyrozprávanie (storytelling) a ponúka príležitosť vytvoriť si vzájomné vzťahy (relationships). Dodržiavanie princípu pomalého bicyklovania (slow cycling) nám pomáha vychutnať a oceniť si daný moment. Zastaviť sa pri okoloidúcich poskytne možnosť komunikovať myšlienky projektu širšej verejnosti. Neobmedzené vekom (without age) dáva odkaz, že život nekončí v dôchodkovom veku. Každá generácia vie tento svet obohatiť hoci aj pri takej jednoduchej aktivite akou je bicyklovanie.

Ako začať novú kopitolu v miestnej komunite

Ak máš záujem začať novú kapitolu projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom vo svojom meste, radi ti pomôžeme začať.

Stať sa súčasťou hnutia Cycling Without Age je možné prostredníctvom jednoduchého bezplatného licenčného modelu, vhodného pre komunity po celom svete. Pokračuj na licenčnú stránku alebo, ak máš nejaké otázky napíš nám na start@cyclingwithoutage.org. Máme množstvo skúseností s prácou s opatrovateľským personálom a manažmentom domov seniorov, samosprávou, dobrovoľníkmi, mimovládnymi organizáciami, cyklistickými združeniami ako aj skvelé nápady ako túto iniciatívu naštartovať.

Singapúr, júl 2015, odfotil Charles Tng
Singapúr, júl 2015, odfotil Charles Tng

V súčasnosti sme poskytli bezplatné neexkluzívne licencie nasledujúcim mestám a komunitám:

 

Argentína:

Buenos Aires: Henrik Lundorff Kristensen

Austrália:

Melbourne: Peter Santos

Rakúsko

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu rakúsku stránku

Belgicko:

Boom: Wieland Claes

Brazília:

Sao Paulo: Aldo Jorge Nakamura

Kanada:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu severoamerickú stránku

Čile:

Santiago: Francisco Quilodran and Juan Pablo Vera

Dánsko:

Pre viac informácii navštív našu dánsku stránku

Francúzsko:

Pre viac informácii navštív našu fancúzsku stránku.

Nemecko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu nemeckú stránku

Guatemala:

Guatemala City: Ashlee Sight

Taliansko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu taliansku stránku

Holansko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu holandskú stránku

Nový Zéland:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu novozálandskú stránku

Nórsko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu nórsku stránku

Singapúr:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu singapúrsku stránku

Slovensko:

Bratislava: Peter Netri

Španielsko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu španielsku stránku

Švédsko:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu švédsku stránku

Switzerland

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu švajčiarsku stránku

Veľká Británia:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu britskú stránku

USA:

Pre zoznam držiteľov licencií navštív našu severoamerickú stránku

Projekt organizuje:

OZ Cyklokoalícia

Projekt podporili:

Bratislavský samosprávny krajPoštová banka